GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA STOWARZYSZENIA

 

1. Bartczak Mariusz: psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Cieszynie

2. Goryczka Gabriela: matka dzieci uczęszczających na świetlicę

3. Grzybczyk Michał: prawnik

4. Hladky - Nowak Izabela: nauczyciel geograf, matka dzieci uczęszczających na świetlicę

5. Holeksa Eugeniusz: przedsiębiorca

6. Jaworska Maria: radny Miasta Ustroń, przeodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich

7. Jurzykowska Jolanta: pedagog, wychowawca Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą "Można Inaczej"

8. Kozieł Sylwia: nauczyciel polonista

9. Niedzielska Agata: przedsiębiorca

10. Polaczek Michał: przedsiębiorca

11. Puchowska - Ryrych Halina: emerytowany nauczyciel

12. Rząsa Bartosz: mgr ochrony środowiska

13. Rząsa Beata: emerytowany nauczyciel

14. Szałkowski Michał: dominikanin (mgr teologii oraz oligofrenopedagogiki, nauczyciel)

15. Szlajss Marzena: pedagog, wychowawca w przedszkolu

 

Dodatkowe informacje