Aktualności

Regulamin zapisu na pólkolonie

REGULAMIN ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH:

 

1. Dziecko należy zgłosić WYŁĄCZNIE przez wypełnienie karty zgłoszenia 
i dostarczenie jej do świetlicy w terminie od 11 – 18 czerwca 2019 
w godzinach jej pracy (wtorek 16.00 – 18.00, czwartek 16.00 – 19.00).
2. Karty zgłoszenia dostępne będą na stronie Stowarzyszenia www.ponadgranicami.p , w Kościele oraz na Świetlicy.
3. Uczestnikami zajęć może być 50 dzieci w wieku 3 – 12 lat.
4. Karty zostaną ocenione przez pięcioosobową komisję rekrutacyjną. W skład komisji wchodzą członkowie Stowarzyszenia.
5. Karty błędnie uzupełnione lub uzupełnione z pominięciem niektórych pól nie będą oceniane. 
6. O przyjęciu na zajęcia decyduje ilość punktów.
7. Punkty otrzymuje się za:
-uczestnictwo w zajęciach świetlicy w ciągu roku szkolnego;
-zaangażowanie członka rodziny w pracę świetlicy;
-pracę zawodową obojga rodziców;
-zamieszkanie na terenie Parafii N.M.P. Królowej Polski 
w Hermanicach BEZ WZGLĘDU NA WYZNANIE DZIECKA 
I RODZICÓW.
8. Ogłoszenie listy uczestników nastąpi 19 czerwca w świetlicy oraz na stronie Stowarzyszenia (www.ponadgranicami.pl).

Dodatkowe informacje