Aktualności

Warunki uczestnictwa w Półkolonii

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH 2019

 

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad obowiązujących w czasie Półkolonii 2019 oraz do poleceń wychowawców, opiekunów
  i wolontariuszy.

 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy (np. rowery) przyniesione przez uczestników. Rodzice zaopatrują dzieci w wyżej wymienione sprzęty na własną odpowiedzialność.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za używanie przez uczestnika kolonii leków nie wpisanych do karty kwalifikacyjnej i bez uzgodnienia ich stosowania z opiekunem lub pielęgniarką.

 4. Odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez dzieci ponoszą rodzice.

 5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia rodzice wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy.

 6. Podczas zajęć oraz posiłków obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, jeżeli dziecko będzie korzystało z telefonu zostanie on odebrany
  i przekazany rodzicom. Z telefonów można korzystać w czasie wycieczek.

 7. Uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest do przynoszenia obuwia zamiennego, nakrycia głowy oraz ubioru i ekwipunku odpowiedniego do wycieczek.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia
  i wycieczki.

 9. Uczestnik akceptuje przyjęty system nagradzania oraz konsekwencji.

 10. W przypadku nie stosowania się do zasad panujących na półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego skreślenia dziecka z listy uczestników Półkolonii.

Dodatkowe informacje