Aktualności

Regulamin zapisu na ferie

W tym roku postanowiliśmy jasno określić zasady zapisów dzieci na zajęcia w czasie ferii czy półkolonii. Robimy to, aby uniknąć wszelkich kontrowersji wokół zapisów czy też pretensji, które muszą wysłuchiwać osoby obecne przy zapisach. Poniższy regulamin określa jedyny dostępny sposób zapisania dziecka na zajęcia. Karty, o których mowa dostępne będą na świetlicy od poniedziałku. Na stronie od końca przyszłego tygodnia.

REGULAMIN ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO UDZIAŁU W FERIACH/PÓŁKOLONIACH:

 

1. Dziecko należy zgłosić WYŁĄCZNIE przez wypełnienie karty zgłoszenia 
i dostarczenie jej do świetlicy w terminie od 5 – 7 lutego 2019 w godzinach jej pracy (wtorek 16.00 – 18.00, czwartek 16.00 – 19.00).

2. Karty zgłoszenia dostępne będą na stronie Stowarzyszenia www.ponadgranicami.pl oraz w Świetlicy. 

3. Uczestnikami zajęć może być 50 dzieci w wieku 3 – 12 lat.

4. Karty zostaną ocenione przez pięcioosobową komisję rekrutacyjną. W skład komisji wchodzą członkowie Stowarzyszenia.

5. Karty błędnie uzupełnione lub uzupełnione z pominięciem niektórych pól nie będą oceniane. 

6. O przyjęciu na zajęcia decyduje ilość punktów.

7. Punkty otrzymuje się za:

  • uczestnictwo w zajęciach świetlicy w ciągu roku szkolnego;
  • zaangażowanie członka rodziny w pracę świetlicy;
  • pracę zawodową obojga rodziców;
  • zamieszkanie na terenie Parafii N.M.P. Królowej Polski w Hermanicach BEZ WZGLĘDU NA WYZNANIE DZIECKA I RODZICÓW.

8. Ogłoszenie listy uczestników nastąpi 8 lutego w świetlicy oraz na stronie Stowarzyszenia (www.ponadgranicami.pl).

W razie pytań proszę dzwonić pod aktualny numer Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje